Zoznam pohybových CIEĽOV ktoré sa spolu učíme:

7. DRAGON flag levely

Pozri si aj videá predstavenie a rozcvička
0.2
zo sviečky (na lopatkách a trup takmer kolmo k zemi) priťahovať kolená k brade a späť do sviečky
0.3
zo sviečky (na lopatkách a trup 45 stupňov k zemi) priťahovať kolená k brade a späť do sviečky
0.4
negatívka do ľahu na chrbát s kolenami pri brade
0.5
prvé koleno pri brade, chodidlo na druhom kolene - dotyk špičky zeme a späť
0.6
vystreté bedrá, kolená pokrčené a päty pri zadku, klesám negatívku po dotyk zeme
0.7
vystreté bedrá, kolená pokrčené a päty pri zadku, klesám po dotyk zeme a späť
0.8
vystreté bedro aj koleno jednej nohy, chodidlo druhej nohy na kolene vystretej nohy, negatívka po dotyk zeme
0.9
vystreté bedro aj koleno jednej nohy, chodidlo druhej nohy na kolene vystretej nohy, klesanie po dotyk zeme a späť
1.0 7.A míľnik
vystreté bedrá, pokrčené kolená, klesanie špičiek na dotyk zeme a vrátiť späť bez zmeny geometrie v trupe (stále rovné bedrá)
1.2
obe nohy vystreté, mierne prehnutie v chrbte, negatívka s dotykom zeme
1.4
obe nohy vystreté, mierne prehnutie v chrbte, s dotykom zeme a vrátiť späť bez zmeny geometrie tela
1.8
celý trup aj s nohami v úplnej rovine, negatívka s dotykom zeme, lakte paží vystreté
2.0 7.B míľnik
celý trup aj s nohami v úplnej rovine, s dotykom zeme a vrátiť späť bez zmeny geometrie tela, lakte paží vystreté