Zoznam pohybových CIEĽOV ktoré sa spolu učíme:

2. ZHYB levely

Pozri si aj videá predstavenie a rozcvička
0.3
aktívny vis > pasívny vis (opakovane)
0.5
z pasívneho do aktívneho visu > lopatkový zhyb > späť cez aktívny vis > do pasívneho visu
0.7
negatívny zhyb (brzdenie od brady) > do aktívneho a pasívneho visu
1.0
výdrž lakte v pravom uhle a krúženie ramenami (rôzne verzie)
1.1 2.A míľnik
pasívny vis > aktívny vis > lopatkový zhyb > extra príťah v záklone > aktívny vis > pasívny vis
1.3
striktný zhyb (s 5-timi jasnými fázami)
1.5
striktný zhyb, kolená pod bradou celý čas
1.7
striktný zhyb, dotyk kolien a čela hrazdy
2.0 2.B míľnik
striktný zhyb, nohy v pozícii L-situ / kolená vystreté