MOVO aktívna školská chodba

 • trvalá úprava školskej chodby alebo triedy na telocvičňu a vyučovanie TV
 • vhodné pre 20-30 cvičencov naraz
 • možné certifikované prvky:
  • rúčkovacia dráha (konštrukčné pripevnenie do zeme alebo stropu)
  • kruhy upevnené na rúčkovacej dráhe
  • rebriny
  • dopadová žinenka s kritickou výšou pádu 3m
  • horolezecké MOVO prvky
  • brvno na ktoré je možné upevniť kruhy, laná alebo boxerské vrecia