MOVO školské átrium

 • trvalá úprava školského átria na telocvičňu a vyučovanie TV 
 • možná realizácia s trvalým prekrytím (strecha)
  • v prípade strechy môže byť dopadová plocha MOVO certifikovaná žinenka
  • v prípade bez strechy je dopadová plocha plavený štrk (frakcia 4-8mm)
 • vhodné pre 20-25 cvičencov naraz
 • možné certifikované prvky:
  • rúčkovacia dráha (konštrukcia pripevnená do zeme)
  • kruhy upevnené na rúčkovacej dráhe
  • rebriny
  • horolezecké MOVO prvky