MOVO PARK – MODUL 1 (konštrukcia)

 • vonkajšia učebňa telesnej výchovy
 • komplexná pohybová zóna
 • visenie, rúčkovanie, ťahová i tlaková sila
 • vysoké rúčkovanie 2,2 m a nízke rúčkovanie 1,8 m od zeme
 • vhodné pre 20-30 cvičencov naraz
 • zrealizovateľné aj na ohlášku
 • rýchle stavebné riešenie (1 mesiac trvá stavba)
 • trvácne a robustné stavebné riešenie (+50 rokov)
 • atestovaná konštrukčná oceľ (1,1 tony), zváraná podľa EN ISO 9001
 • rozmer konštrukcie 6,1 x 9,3 m
 • potrebný priestor 11×15 m (dopadová plocha)
 • 24 párov gymnastických kruhov a 2x laná (certifikované)
 • laná vo výške 3, 5m
 • dopadová plocha je 30 cm hlboký plavený štrk (frakcia 4-8 mm)

Názorné príklady realizácie a video reportáže:

 • možná realizácia na kľúč (zastrešenie celej stavby)
 • možná subdodávka len MOVO konštrukcie
 • komplexná stavebná dokumentácia (katalógová)
 • možnosť spostredkovať nášho spolupracujúceho architekta
 • typové certifikáty od TÜV

PZN: fakturáciu celého projektu je možné zastrešiť našou spoločnosťou (IČO: 44105258) cez priame rokovacie konanie s jedným uchádzačom (paragraf 117/1, zákazka z nízkou hodnotou), nakoľko koncepciu MOVO parkov neponúka žiadna iná firma na svete a nieje možné takéto konkrétne zadanie tendrovať.