MOVO park – modul 1 (konštrukcia)

 • vonkajšia učebňa telesnej výchovy
 • vhodné pre 30-40 cvičencov naraz
 • potrebný priestor 14×20 m 
 • 24 párov kruhov, 2 laná, 21 bradiel (certifikované)
 • sekcia pre rúčkovanie, stojky, lezectvo a skoky 

Bližšia špecifikácia všetkých troch modulov

1 modul – konštrukcia

 • konštrukcia v 30cm hlbokom štrkovom bazéne
 • rozmer konštrukcie 6,1 x 9,3 m
 • komplexná zóna na rúčkovanie či visenie
 • laná vo výške 3,5m, vysoké rúčkovanie 2,2ma nízke rúčkovanie 1,8m
 • 24 párov gymnastických kruhov
 • 2 laná na šplhanie
 • atestovaná konštrukčná oceľ, zváraná podľa EN ISO 9001
 • celková rozloha plochy je 13,8 x 10,6m

2 modul – stena

 • betónová stena, na jednej strane hladká, na strane druhej s horolezeckými úchytmi
 • zóna vhodná na tréning stojky, kľukov a ďalších pohybových vzorov
 • odporúčaná dĺžka betónovej steny 9m a 2,5 m výška (dá sa meniť)
 • celková rozloha plochy je 11,2 x 10,6 m
 • plocha s gumovým povrchom

3 modul – bradlá

 • zóna zameraná na nácvik pohybových zručností na bradielkach
 • 15 vysokých bradielok 
 • vysoké oceľové bradielka výška 100 cm 
 • plocha s gumovým povrchom

4 extra modul vedľa steny – plyometrické skoky

 • zóna zameraná na skoky do diaľky na presnosť
 • dopady na zvýšený obrubník so zaoblenými hranami
 • vzdialenosť skokov od 100 cm do 300 cm
 • 30 cm hlboký štrkový bazén (frakcia 4-8mm)