Zoznam pohybových CIEĽOV ktoré sa spolu učíme:

8. Muscle-up levely

Pozri si aj videá predstavenie a rozcvička
8.1 Muscle-up levely - TLAK + horná výdržová pozícia
0.5
horná výdržová pozícia bez "parkinsona" (lakte pokrčené)
0.6
horná výdržová pozícia bez "parkinsona" (lakte vystreté)
0.7
horná výdržová pozícia bez "parkinsona" (lakte vystreté, dlane vyrotované dopredu)
0.8
z hornej krajnej pozície negatívka (spúštanie) do otvorených pŕs
0.9
z hornej krajnej pozície negatívka (spúštanie) do otvorených pŕs a vrátiť do 1/2
1.0 8.A míľnik
dip: z hornej krajnej pozície negatívka (spúštanie) do otvorených pŕs a vrátiť sa späť do hornej krajnej pozície (dlane dopredu, lakte vystreté)
8.2 Muscle-up levely - ŤAH + dolná visová pozícia
0.6
z false-gripu pri brade, negatívka do krajnej visovej pozície
0.7
z false-gripu pri brade, negatívka do krajnej visovej pozície a vrátiť späť do 1/3
0.8
z false-gripu pri brade, negatívka do krajnej visovej pozície a vrátiť späť do 1/2
0.9
v dolnej visovej krajnej pozícii výdrž na false-gripe (napríklad 10s)
1.0 8.B míľnik
z false-gripu pri brade, klesnúť do krajnej visovej pozície a vrátiť späť po bradu
8.3 Muscle-up levely - PRECHODNÁ fáza
0.3
príťahy päste čelo > brada
0.4
príťahy päste čelo > brada > prsia
0.5
výdržová pozícia s otvorenými prsiami (kruhy v podpazuší aspoň 10s)
0.6
s otvorenými prsiami, príťahy päste k sebe (lakeť zatvorený)
0.7
predklon > lakte hore a prechod do záklonu > lakte dole (nohy sa dotýkajú zeme)
0.8
predklon > lakte hore a prechod do záklonu > lakte dole (negatívka bez dotyku nôh)
0.9
predklon > lakte hore a prechod do záklonu > lakte dole do 1/2 dráhy a späť
1.0 8.C míľnik
z predklonu negatívna MCU a späť (lakte stále pokrčené)
8.4 Muscle-up - PREPOJENIE všetkých pozícií
1.1
z hornej krajnej pozície, negatívna fáza s plynulým prechodom (bez nôh), do spodnej krajnej pozície
1.2
zo spodnej krajnej pozície, príťah po bradu, prehod za pomoci nôh, dokončiť dip (tlak) do hornej krajnej pozície
1.5 8.D míľnik
plynulý MCU z hornej krajnej pozície do spodnej a späť do hornej krajnej pozície